תפריט
קטלוג
x
 
x
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
X
הכנס פרטי כרטיס / קופון דיגיטלי
 
(8 ספרות ראשונות)
 
(4 ספרות אחרונות)
 
השובר מקנה זיכוי כספי ע"ס 90 ₪.
- שווי השובר באילת הינו בניכוי המע"מ הקבוע בחוק.
- השובר תקף לכלל המוצרים, כולל מבצעים.
- השובר אינו תקף בחנויות העודפים/מוצרי עודפים של הרשת.
- לא יינתן עודף לשובר שלא נוצל במלואו, אלא זיכוי כספי למימוש חוזר בסניפי הרשת.
לאתר הרשת